סליקה

ארגון מעגל תנופה סולק באמצעות מערכת אישורית זהב מבית קארדקום אשר עומדת בתקנים בין לאומיים לרבות תקן DSS PCI.

ביטול עסקה עבור מפגש עסקי או סדנה

במקרה של ביטול השתתפות בסדנה או מפגש נטוורקינג מבית היוצר של מעגל תנופה או יפעת ברכה, יש להודיע לפחות 48 שעות לפני האירוע המדובר. הלקוחה תזוכה במלוא הסכום בניכוי של דמי ביטול בגובה של 20% מעלות הכרטיס.

החזר כספי על הפסקת חברות במעגל תנופה

ניתן לבטל את העסקה
(1) באמצעות פניה בע"פ בשיחת טלפון למנהלת הקבוצה הנוכחית לאותו מועד בטלפון 079-9261990
והן באמצעות מסירת הודעה בע"פ במקום העסק שכתובתו: נחמיה תמרי 8, חולון
(2) בדואר רשום לכתובת: נחמיה תמרי 8, חולון, מיקוד 5840457
(3) בדואר אלקטרוני info@TnufaCircle.co.il 
(4) באמצעות קישור ייעודי להודעה על ביטול עסקה המצוי בדף הראשי של אתר הארגון שכתובתו www.TnufaCircle.co.il הודעת ביטול העסקה תכלול שם ושם משפחה של החברה, ת.ז. של החברה ותכנס לתוקף אך ורק לאחר שתתקבל אצל מנהלת הקבוצה באחת הדרכים כמפורט לעיל והתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-  1981.

ביטול והחזר כספים יתבצע לפי האפשרויות הנ"ל:

 • אם בקשת הביטול בוצעה בתוך 14 ימים מיום תשלום דמי חברות וחתימה על תקנון זה באמצעות מערכת אלקטרונית של הארגון.
  יוחזרו לחברה דמי חברות אשר שולמו על ידה במלואם, בקיזוז דמי ביטול של 100 ₪ כולל מע"מ.
  חברה שהינה אזרחית וותיקה מגיל 65 ומעלה, עולה חדשה, חברה עם מוגבלות תהיינה רשאיות לבטל את חברותן בארגון תוך 4 חודשים מיום תשלום דמי החברות וחתימה על תקנון זה באמצעות מערכת אלקטרונית של הארגון באמצעות אחת הדרכים כמפורט לעיל וזאת בהתאם להוראות החוק.
 • במקרה ובקשת הביטול תתקבל אחרי היום ה 14 לתשלום וחתימה על תקנון זה – החברה תהיה זכאית לקבל זיכוי על דמי החברות שנותרו בהתאם למספר החודשים הנותרים בקיזוז עלויות ישירות בסך 735 ₪ כולל מע"מ כך שגובה ההחזר בגין כל חודש יעמוד על סך של 90 ₪ לחברה חדשה בארגון ו-80 ₪ לחברה המחדשת חברות.
  החישוב לזכאות יתקיים בחודש העוקב ליום בקשת הביטול.

במידה וחברה בארגון פורשת מארגון מעגל תנופה ולא בהתאם לנוהל ביטול עסקה כמפורט לעיל ובניגוד להוראות החוק, כספי דמי החברות לא יוחזרו לה.

אשור תשלום

עבור כל עסקה דרך מערכת "אישורית זהב" – חשבונית מס קבלה נשלחת באופן אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני. 
במקרה ולא התקבלה חשבונית באימייל, יכול להיות שישנה טעות בהקלדת הדוא"ל ולכן יש לפנות אלינו ואנו נשחזר את החשבונית עבור הכתובת הנכונה.

לגבי מפגש נטוורקינג של מעגל תנופה – לאחר התשלום  וקבלת חיווי אוטומטי של מערכת אישורית זהב,  המידע מועבר למנהלת הקבוצה המתאימה אשר שולחת דואר אלקטרוני מספר ימים לפני המפגש ובו יהיה מידע לגבי כתובת המפגש והכוונה. במקרה ולא התקבל אימייל מומלץ לעמוד בקשר עם מנהלת הקבוצה הרלוונטית.

הגנת פרטיות

איסוף ושימוש במידע

 1. בעת שימוש באתר ו/או במערכת נאסף מידע על המשתמשת.
  חלק מהמידע מזהה אותה באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, שירותים שרכשה או ביקשה לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותה, וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמשת מוסרת ביודעין.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, הלקוחה מצהירה כי ידוע לה כי כל פעולה שהיא מבצעת באמצעות המערכת גלויה בכל עת לארגון מעגל תנופה.
 3. נאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
  3.1. לשלוח למשתמשת חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה, באמצעי המדיה השונים. 
  3.2. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או במערכת.
  3.3. לשמור כל פרט שמסרה המשתמשת (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע.
  3.4. להפיק ולנתח מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמשת.
  3.5. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת ו/או באתר.
  3.6. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  3.7. להתאים את השירותים שיוצגו בעת הביקור באתר למשתמשת. 
  3.8. ליצירת קשר עם המשתמשת כשארגון מעגל תנופה סבור שקיים צורך בכך.
  3.9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והמערכת.
  3.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. ארגון מעגל תנופה לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך במערכת, באתר ובדפי הנחיתה (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה שתפר את הוראות התקנון, או אם תבצעי באמצעות המערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. 
 • אם יתקבל בידי מעגל תנופה צו שיפוטי המורה לו למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מעגל תנופה; 
 • בכל מקרה שמעגל תנופה יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

Cookies

האתר לא משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו