1. סליקה – האתר סולק באמצעות מערכת אישורית זהב מבית קארדקום אשר עומדת בתקנים בין לאומיים לרבות תקן DSS PCI.
  2. ביטול עסקה עבור מפגש עסקי או סדנה – במקרה של ביטול השתתפות ובקשה של המשתתפת לבטל סליקה, יש להודיע לפחות 48 שעות לפני המפגש העסקי. הלקוחה תזוכה במלוא הסכום בניכוי של דמי ביטול בגובה של 15 ש"ח.
  3. החזר כספי על הפסקת חברות – במקרה וחברה קבועה בוחרת לפרוש מהחברות מרצונה החופשי, אין החזר כספי וכספה לא יוחזר לה. אין הקפאת חברות.
  4. אשור תשלום – לאחר התשלום  וקבלת חיווי אוטומטי של מערכת אישורית זהב,  המידע מועבר למנהלת הקבוצה המתאימה אשר שולחת מייל מספר ימים לפני המפגש ובו יהיה מידע לגבי כתובת המפגש והכוונה. במקביל לכן, חשבונית מס קבלה נשלחת באופן אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני. במקרה ולא קיבלת חשבונית באימייל, יכול להיות שישנה טעות בהקלדת הדוא"ל ולכן יש לפנות אלינו ואנו נשחזר לך את החשבונית.
  5. הגנת פרטיות – ארגון מעגל תנופה מתחייב שלא להעביר לצד ג' את פרטי הלקוחות.